Novým majitelem areálu Orionka DPP se stane hlavní město Praha

Rada hl. m. Prahy (RHMP) odsouhlasila v působnosti valné hromady Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), že DPP může prodat pozemky a stavby v areálu Orionka, tj. v prostoru bývalé vozovny tramvají a trolejbusů, která svému původnímu účelu neslouží od poloviny 50. let 20. století. Vlastníkem areálu je doposud DPP, který jej zařadil do zbytného majetku už v roce 2009.

Novým majitelem se stane hlavní město Praha, které má o areál dlouhodobě zájem a plánuje zde vybudovat kulturně – komunitní centrum Orionka. Kupní cena areálu Orionka stanovena znaleckým posudkem činí 189 821 000 korun bez DPH. 

Dalším krokem v návaznosti na dnešní rozhodnutí RHMP bude schválení samotné kupní smlouvy, o které musí RHMP rozhodnout samostatně na dalším zasedání. Teprve poté bude moct DPP a hl. m. Praha kupní smlouvu podepsat, zrealizovat samotnou transakci a následně provést změny v katastru nemovitostí, tj. převést pozemky a budovy areálu Orionka do vlastnictví hl. m. Prahy.

Jedná se celkem o 11 parcel v katastrálním území Vinohrad v oploceném areálu Orionka o celkové výměře 7015 m2.

Znalecký posudek na stanovení tržní hodnoty pozemků a staveb areálu Orionka nechal DPP zpracovat znaleckou kanceláří v srpnu 2023. Výbor pro správu majetku hl. m. Prahy odsouhlasil v prosinci 2023 nabytí Areálu Orionka za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Letos v lednu rozhodlo o prodeji Areálu Orionka hlavnímu městu Praha představenstvo DPP a následně také dozorčí rada DPP.

„Převod bývalé Vozovny Královské Vinohrady do majetku hlavního města jde nyní do finále. Areál Orionky se nachází v samotném centru města a má velkou historickou hodnotu, ale DPP jej již pro MHD nějakou dobu nevyužíval. Praha naproti tomu plánuje bývalou vozovnu dlouhodobě rozvíjet a vdechnout jí nový život. Celý areál bude nyní muset projít částečnou renovací, aby zde mohlo vzniknout kulturně-komunitní centrum pro širokou veřejnost,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Praha pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Jsem moc rád, že tohle unikátní místo na Královských Vinohradech získá město do svého majetku. Pro bývalou vozovnu Orionka máme připraven záměr na dočasné využití jako kulturní centrum. Plánujeme základní provoz pro veřejnost a vyhlášení koncesního řízení na provozovatele. Momentálně hledáme provozovatele na cca 10 let, který by areál využil pro kulturní účely, tedy otevřel ho veřejnosti jako kulturní a vzdělávací centrum. Část areálu by také mohla sloužila neziskovému sektoru,“ dodává Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury.

Areál Orionka je tvořen souborem pozemků a staveb v rámci oploceného areálu. Hlavní objekt je situovaný na pozemku parc. č. 3028/1 a je tvořen třemi industriálními halami. Součástí pozemku parc. č. 3028/2 je stavba č.p. 963, a to bytový dům s bytovými jednotkami, které jsou napojeny na otopnou soustavu s plynovým kotlem nově instalovaným v roce 2020. Součástí pozemku parc. č. 3028/3 je stavba bez č. p. /č. ev., administrativní (kancelářské) zázemí. Na pozemku parc. č. 4256/5 se nalézá vrátnice a na pozemku parc. č. 4256/6 sklad (gumárna). Sklad hořlavin a olejů je umístěn na pozemku parc. č. 4256/7 a dále na pozemku parc. č. 3030/7, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy. Na pozemku parc. č. 4256/1 se nachází vedlejší stavby, a to skladové přístřešky při jižní hranici pozemku, zpevněné plochy dvora, který je svažitého terasovitého charakteru oddělený travnatými pásy s průjezdy, oplocením včetně vrat a vrátek, venkovním schodištěm, opěrnými zdmi, osvětlením dvora a pozůstatek kolejí vedoucích do horní haly bývalé provozovny trakčního vedení, ocelovou mycí rampou pro těžkou techniku a dále venkovními úpravami sestávající z přípojek inženýrských sítí.

DPP areál Orionka od roku 2009 do současnosti částečně pronajímá jako kancelářské a skladovací prostory, vnější plochy k parkování a parkovacímu stání.