Petici proti vyhlášení NP Křivoklátsko podepsali tisíce lidí

Starostka obce Karlova Ves a členka petičního výboru Iveta Kohoutová považuje vyhlašování národního parku na Křivoklátsku za nadbytečné. „Zřízení další státní instituce, která zatíží státní rozpočet v řádu stovek milionů korun, je navíc v dnešní složité ekonomické situaci nešetrné a vzhledem k nejasně definovaným přínosům národního parku i nelogické a riskantní.“

S vyhlášením národního parku na Křivoklátsku nesouhlasí ani většina místních obcí. Upozorňují například na rozpory od zahájení procesu vyhlašování NP Křivoklátsko.

Otevřené dopisy vyjadřující nesouhlas podepsalo více než 30 starostů. „Nesouhlas budí rovněž výhledové převedení většiny území do takzvaného bezzásahového režimu ponechaného samovolnému vývoji (podobně jako v NP České Švýcarsko), což může vést ke kolapsu místních ekosystémů.“

Připravovaný národní park má zabírat 116 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. Nyní pokračuje příprava jeho návrhu, následovat má předložení novely zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou bude vyhlášen národní park, vládě.